Yeni Teşvik Paketinde İnşaat KDV İadesi

22.02.2017 Tarih ve 29987 sayılı resmi gazetede yayınlanan, karara istinaden imalat sanayine yönelik ( US-97 Kodu : 15-37 ) düzenlenen

yatırım teşvik belgeleri kapsamında 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, bina -inşaat harcamalarında

KDV iadesi öngörülmüştür.Aynı resmi gazetede yatırıma katkı oranı mevcuda + %15 daha eklenmiştir. Vergi indirim oranı ise %100 olmuştur.

Bununla ilgili olarak 03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı resmi gazetede maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığının ayrıntılı teblig yayınlanmıştır.

2017 yatırım teşvik belgesi , teşvik , inşaat harcamalarında KDV iadesi , yatırım teşvik belgesi , ankara teşvik belgesi , vergi indirim oranı , vrhi ,diip , dahilde işleme izin belgesi