TKDK – IPARD Programı 5.BAŞVURU ÇAĞRI İLANI yayınlandı

TARIMSAL İŞLETMELERIN FIZIKI VARLIKLARINA YÖNELIK YATIRIMLAR

101

 1. ÇAĞRI

 

NIHAI YARARLANICILAR

 • Gerçek Kişiler Ve Tüzel Kişiler olarak aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır;
 • Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi.HKS kaydı bulunmalı
 • Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır
 • Baş. Sahibi veya temsile yetkili 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 büyük olmayacak
 • Kiralama varsa süresi yatırım tamamlama (Son Ödeme) süresi itibariyle en az 5 yılı kapsamalı
 • Başvuru Sahibi Gerçek Kişi İse Mesleki yeterliliği kanıtlayıcı en az 3 yıllık belgeler veya
 • Başvuru Sahibi Tüzel Kişi İse Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzama Yetkili Olan Kişi;
 • Ziraat,
 • Veterinerlik Veya
 • Ziraat Meslek Lisesi,
 • Meslek Yüksekokulu Veya Üniversite Diploması İle yetkilendirilerek başvuru yapabilir

 

 • Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir
 • Sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular reddedilecektir
 • Temsil ve ilzama yetkili olarak belirtilen kişiler müştereken yetkili ise İkisi de şartları sağlamalı
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı sorgulamaları; başvuru sahibi, yönetim kurulu ve ortak adına yapılır
 • Yatırım diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden de yararlanamaz.

SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru sahibine ait tarımsal işletmenin kapasitesi ve  yatırımın kapasitesi aşağıdaki limitleri aşamaz

 

 • SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER
 • En az 10, en fazla 120 Süt İneği,
 • En az 5, en fazla 50 süt veren Manda,
 • En az 50, en fazla 500 süt veren Koyun,
 • En az 50, en fazla 500 süt veren Keçi.
 • KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETME YATIRIMLARLARI
  • En az 30, en fazla 250 Sığır,
  • En az 10, en fazla 50 Manda,
  • En az 100, en fazla 500 Koyun,
  • En az 100, en fazla 500 Keçi.
 • KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER
  • En Az 5.000, En Fazla 50.000 Broyler
  • En Az 1.000, En Fazla 8.000 Hindi
  • En Az 350, En Fazla 3.000
 • Yeni işletme olarak Sadece Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde destek kapsamındadır.
 • Broyler” Kapasite Arttırımı İçermeyen Mevcut İşletmeler için IPARD İllerinin tamamında
 • Hindi ve kaz alt sektörleri kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite artırımı dahil) tüm IPARD illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir
 • YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER
  • En az 20.000, en fazla 100.000 Yumurta Tavuğu.

Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler,

kapasitelerini artırmamak şartıyla uygundurlar;

 

 • Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,
 • Tesislerini, yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan.
 • Hayvan refahı koşullarını yerine getirmek amacıyla mevcut tarımsal
 • işletmeler, kapasitelerini artırmadan, mevcut yumurta tavukçuluğu
 • işletmeleri için binalarını genişletebilirler.
 • İşletmenin taşınması durumunda, mevcut- aynı il sınırları içerisinde bulunmalıdır.

DESTEK ORANI:

 • Yeni İşletme ve limiti geçerek Kapasite artışı yapan mevcut işletme  % 40 Hibe
 • Kapasite artışı yapmayan mevcut işletme % 50 Hibe
 • 10-50 İnek, 50-250 Koyun veya Keçi, 5-25 Manda Aralığında Kalmak Koş. İle;

Mevcut işletme Modernizasyonu veya Kap. Artışı   % 60 Hibe

 • Üretici Örgütleri İçin % 60 Hibe

EK HİBE

 • Başvuru Sahibinin 40 yaş altında olması % 5 Hibe
 • Yatırımın Dağlık Alan Listesinde yer alması % 5 Hibe

 

UYGUN HARCAMA OLARAK DESTEKLENEN YATIRIM TUTARI LİMİTLERİ

 • En az 5.000 Euro , en fazla 500.000 Euro

 

 ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KİMLERDİR

 • Üretici örgütlerinin ve üretici örgütünün hâkim ortak olduğu tüzel kişiliğin yukarıda belirtilmiş olan yardım oranını (%60) ve bölüm 8.2.2’de belirtilen IPARD Programı sıralama kriterinden puan (20 puan) alabilmeleri için:

 

 • 1163, 1581 ve 4572 Sayılı Kanunlara göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kendilerinin veya hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, ooperatifin/yetiştirici birliğinin ana sözleşmesinde belirtilmiş çalışma konularında yer alan ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 • 5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birliklerinin hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, tarımsal üretici birliğinin kuruluş tüzüğünde belirtilen ve birliğin isminde yer alan ürünün üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksit halinde
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlarda ödeme en fazla iki taksit

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

 • İNŞAAT İŞLERİ HARCAMALARI
 • MAKİNA EKİPMAN ALIMLARI
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
 • Hizmet Alımları Gideri Max Uygun Harcama Kaleminin %12 Kadar Olabilir
 • Uygun Harcama Kaleminin % 4’ü ve 6.000 Euro ( 240 TL ) Geçmeyen İŞ PLANI hazırlığı

 (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil)

 

 • GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI
 • uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir

 

GENEL ÖZET BİLGİLENDİRME

 • İnek ( 18 aydan büyük ) gübre yolu dahil olacak şekilde 7 m2 ahır planlanmış olmalı veya planlanmalıdır.
 • Sığır ( 12-18 aylık ) gübre yolu dahil olacak şekilde 6 m2 ahır planlanmış olmalı veya planlanmalıdır.
 • Başvuru Sahibi projeyi teslim ettiği tarihten, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK) tarafından onaylandığı tarih arası 7 aydır .  Bu zaman dilimiz içerisinde 40 yaş altında olmalıdır. Yoksa 5 puan alamaz
 • Başvuru sahibi 2014-2020 uygulama dönemi içerisinde en fazla 4 (dört) uygun yatırımı için destek alabilir.
 • Güneş enerjisi yatırımları kapsamında şebekeye bağlı olmayan (off-grid) sistemler
 • Tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu desteklenmektedir
 • Dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Bağlantı anlaşması temin edilmesini kolaylaştırmak amacıyla; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İ lişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde, tarım ve kırsal kalkınma amaçlı, kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler için Kurumca kapasite muafiyet belgesi düzenlr
 • şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine yer verecek olan başvuru sahiplerinin kapasite muafiyet belgesi başvuruları Kurumun ilan ettiği tarihler arasında TKDK İ l Koordinatörlükleri tarafından kabul edilecektir.

TKDK başvuruların ilk kabul edilmeye başladığı tarih ile hibe desteği  alınma arasındaki süre 7 (yedi) aydır