HİZMETLER

ŞİRKET KURULUŞLARI

 • Yeni Şirket Kuruluşu
 • Yabancı Sermayeli Şirket Şube İrtibat Bürosu Kuruluşu
 • Şirket Ana Sözleşme Değişiklikleri
 • Şirket Birleştirmesi
 • Şirket Bölünmesi
 • Şirket Tasfiyesi
 • Genel Kurullar

YATIRIM TEŞVİKLERİ

 • Yeni Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
 • Yatırım Teşvik Belgesi Revizeleri
 • Makine ve Teçhizat Liste Değişiklikleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımları
 • Finansal Kiralama A.Ş.’ ne Makine ve Teçhizat Devir Müracaatları
 • Yatırım Teşvik belgesi Tamamlama (Kapanış ) Vizesi müracaatı
 • Ankara yatırım teşvik

LİSANSSIZ ELEKTRİK ENERJİSİ İŞLEMLERİ

 • Proje Geliştirme
 • Elektrik Dağıtım Şirketlerine Lisanssız Elektrik Üretim Müracaatları
 • TEDAŞ Proje Onayları

LİSANSLI EPDK İŞLEMLERİ

 • Lisans Müracaatları
 • Lisans Tadilleri ve Süre Uzatımları
 • Lisanslı Şirket Devirleri

DIŞ TİCARET (İhracat-İthalat) TEŞVİKLERİ

İTHALAT İZNİ (KONTROL BELGESİ) ve BİLDİRİM BELGELERİ İŞLEMLERİ

 • Kullanılmış Makine ve Tesis İthal İzinleri
 • Sağlık Bakanlığı İthal İzinleri
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İthal İzinleri
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İthal İzinleri
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İthal İzinleri
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim İşlemleri
 • Diğer Resmi Kurumlar ve Elçilikler Bildirim ve Tasdik İşlemleri

TURİZM YATIRIM TEŞVİKLERİ

 • Turizm Yatırım Belgesi
 • Turizm İşletme Belgesi
 • Turizm Belgeleri Revizeleri, Süre Uzatımları
 • Seyahat Acentesi İşletme Belgesi
 • Yeşil Yıldız ve Diğer Belge İşlemleri

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ

 • Yabancılara Çalışma İzinleri
 • Çalışma İzin Süre Uzatımları
 • Yabancılara İkamet (oturma) İzinleri
 • Yabancılara Şirket Kuruluşları
 • Türkiye de iş yapan yabancı şirketlere personel izinleri
 • Hasta Bakıcı Çalışma İzni
 • Refakatçı Çalışma İzni
 • Yaşlı Bakımı Çalışma İzni
 • Bebek- Çocuk Bakıcısı Çalışma İzni
 • Ev ve Temizlik İşlerine Yardımcı Çalışma İzni

MARKA PATENT TASARIM BELGELERİ

 • Ticari Marka Tescili
 • Patent / Faydalı Model Tescili
 • Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Coğrafi İşaret Tescili
 • Entegre Devre Topografyaları

TKDK, KKYDP, TANAP, KOSGEB HİBE PROJELERİ DANIŞMANLIĞI

 • Kalkınma Ajansı Hibe Projeleri
 • KOSGEB Hibe Projeleri
 • Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri
 • IPARD (TKDK) Hibe Projeleri
 • TUBİTAK Hibe Projeleri
 • TTGV Hibe Projeleri
 • Avrupa Kaynaklı Diğer Hibe Projeleri
 • TANAP PROJELERİ

DİĞER HİZMETLER

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Belgeleri
 • TSE Belgelendirmeleri
 • CE İşareti Belgelendirmeleri
 • BARKOD İzin Belgesi
 • Kapasite ve Ekspertiz Raporları
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi
 • Özel Ağaçlandırma Destekleri
 • Tarımsal Destekler
 • Ar-Ge İndirimleri Danışmanlığı

HAYVAN İTHALATI

ANKARA İŞ TAKİP

 • Tüm kamu ve özel kurumlarda evrak ve dosya takibi

BİREYSEL SULAMA HİBE DESTEĞİ