BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ

sulama hibesi

Yatırım Konuları 

 • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması için sulama hibesi
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması için sulama hibesi
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması için sulama hibesi
 • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması için sulama hibesi
 • Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması için sulama hibesi
 • Tamburlu sulama sistemi kurulması için sulama hibesi
 • Güneş enerjili sulama sistemi kurulması için sulama hibesi

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler Ve Sorumlulukları 

 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması şarttır.
 • Tüzel Kişiler ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi
 • Arazinin kira olması durumunda en az 5 yıl kira sözleşmesi şarttır
 • Şirket Ana sözleşmesi
 • Önceki seneler aynı desteğe başvurmamış olması şarttır.

 

Destek Miktarı

 • Uygun harcamaların KDV Hariç %50’si  devlet tarafından hibe olarak karşılanmaktadır.
 • Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez
 • Hibeye esas proje tutarının yüzde birini proje hazırlama giderleri

 

Su Kaynağı Çeşidine Göre Alınması Gerekli Izin Belgeleri Şunlardır: 

 1. a) Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi,
 2. b) Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi 

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ 

Yatırım Konuları 

 • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
 • Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
 • Tamburlu sulama sistemi kurulması,
 • Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler Ve Sorumlulukları 

 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması şarttır.
 • Tüzel Kişiler ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi
 • Arazinin kira olması durumunda en az 5 yıl kira sözleşmesi şarttır
 • Şirket Ana sözleşmesi
 • Önceki seneler aynı desteğe başvurmamış olması şarttır.

 

Destek Miktarı

 • Uygun harcamaların KDV Hariç %50’si  devlet tarafından hibe olarak karşılanmaktadır.
 • Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez
 • Hibeye esas proje tutarının yüzde birini proje hazırlama giderleri

 

Su Kaynağı Çeşidine Göre Alınması Gerekli Izin Belgeleri Şunlardır: 

 1. a) Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi,
 2. b) Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi

sulama hibesi tüm aşamaları kurumsal firmamız tarafından gerçekleşmektedir.